About us

Misja

Misją LemonLama jest efektywna realizacja celów naszych Klientów, z wykorzystaniem metod i narzędzi branży spotkań, MICE (ang. Meeting Incentive Conferences Event, „meeting industry”).

Nasze wartości

Podstawowymi wartościami, którymi konsekwentnie się kierujemy, są:
  • Szacunek - wierzymy, że szacunek jest fundamentem relacji międzyludzkich, tak osobistych, jak i biznesowych.
  • Otwartość - pozwala nam rozwijać siebie i naszą firmę. Inspirujemy się bogactwem kultur i perspektywami jakie odsłania globalny świat. Parafrazując znane hasło: Inspirowani globalnie, kreujemy lokalnie.
  • Zaufanie - kształtowane przez uczciwą i rzetelną pracę, jest podstawą współdziałania i spoiwem naszej firmy.

Wartości te mają decydujący wpływ na stabilność firmy i zaufanie Klientów oraz Partnerów.
Wierzymy, że dzięki współpracy i konsekwentnemu budowaniu relacji z innymi, możemy być lepsi, rozwijać się na niwie zawodowej i osobistej.
Wierzymy, że budowanie więzi procentuje.

Wizja

  • Inspirowanie i kreowanie nowych potrzeb.
  • Projektowanie i wdrażanie nowatorskich produktów w ramach przemysłu spotkań.
  • Stały wzrost zaangażowania w organizację imprez odpowiedzialnych społecznie.