Offer
W wielu firmach znaczna część przychodów jest generowana dzięki współpracy z kilkoma, czasem kilkunastoma klientami kluczowymi.

Oczywistym jest fakt, że wynik finansowy coraz silniej zależy od jakości strategii zarządzania relacjami z kluczowymi klientami. Różnego rodzaju spotkania wydarzenia specjalne, czy szerzej eventy, są doskonałym i coraz częściej wykorzystywanym narzędziem budowania pozytywnych relacji z kontrahentami.

Narzędziem, które pozwala nie tylko lepiej poznać partnerów biznesowych, ale przede wszystkim budować silne nieformalne relacje. „Lepiej się poznamy – lepiej się zrozumiemy” to meritum wydarzeń dla klientów kluczowych.

Przykładowe realizacje: